Windows Grep – Wyszukiwanie tekstu w plikach

Czasami możemy natknąc się na sytuacje, kiedy nie wiemy w którym pliku został zapisany dany tekst/słowo/fraza i jesteśmy zmuszeni do sprawdzania każdego pliku oddzielnie. Sprawę bardzo nam ułatwi aplikacja Windows Grep, dzięki której możemy hurtowo przeszukać wszystkie pliki na dysku lub w danym katalogu w celu odnalezienia interesujacego dla nas tekstu – bardzo przydatne w szczególności przy pisaniu kodu HTML/PHP.

Aplikacja Windows Grep


Źródlo:  http://www.wingrep.com/download.htm

Po uruchomieniu aplikacji, ukaże nam się ekran z opcjami.

“What text do you want to find” – wpisujemy tekst który chcemy wyszukać
“What type of search do you want to do” – zaznaczajmy opcję Normal
Jeśli ważna jest dla nas wielkość liter, zaznaczamy opcje Match Case

po ustawieniu powyższych opcji, naciskamy przycisk Next.

art5_1

 

Po lewej stronie wybieramy katalog, w którym chcemy wykonać proces wyszukiwania i wybieramy opcje> (zaznaczoną na czerwono na poniższym zdjęciu).
Zaznaczamy opcje “Search in subfolders”, jeśli chcemy zeby aplikacja wyszukiwała rownież w podkatalogach.
Naciskamy przycisk Next.

 

art5_2

 

Na tym etapie zaznaczamy w jakich plikach mamy wykonać wyszukiwanie. Zaznaczamy *.* (jest to wyszukiwanie we wszystkich plikach które są w katalogu). Zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem “>”. Jeśli interesuje nas wyszukiwanie w plikach z konkretnym rozszerzeniem, to zaznaczamy rozszerzenie z listy lub wpisujemy ręcznie w polu “Custom file specification” i również zatwierdzamy przyciskiem>“. 

Naciskamy przycisk Next, a następnie Finish.

 

art5_3

 

 

Po chwili, jeśli rzeczywiscie istnieje plik z tekstem który wyszukiwaliśmy, powinniśmy ujrzeć plik lub listę plików.

 

art5_4

 

Posted by jackvonthor