Sony PS Vita – Jak kopiować zawartośc karty pamięci z konsoli PS Vita na komputer

Aby wykonac kopie zapasową danych z naszej konsoli na komputerze, nalezy postępować wg. poniższej instrukcji:


Instalujemy aplikacje Content Manager Assistant


 

– Ustawiamy katalogi, do których ma byc wykonany backup -> settings

– Podłączamy konsole PS Vita

– Uruchamiamy na konsoli aplikacje -> Menedżer zawatości

art11_1

 Powinno wyswietlic sie ze konsola została podłaczona do komputera (Podłączone urządzenie  -> Nazwa komputera)

art11_2

Przesuwamy ekran na doł i wybieramy opcje : Nardzędzie do kopii zapasowych.

art11_3

Na ekranie powinna wyświetlic sie informacja na temat rozmiaru plików, naciskamy “Utworz kopie zapasową”

art11_4

Cierpliwie czekamy az wykona sie proces kopiowania.

art11_5

Posted by jackvonthor