Raspberry Pi – Instalacja Apache + PHP + MySQL + PHPMyAdmin

Autor: Jacek Wącior
Data: 18.03.2018
System: Linux raspberrypi 4.9.80-v7+

1. Zaczynamy od sprawdzenia czy nasz system jest aktualny

sudo apt update (moze to chwile potrwac jesli regularnie nie updatowalismy systemu)
sudo apt upgrade

2. Instalujemy Apache i konfigurujemy uprawnienia katalogów

sudo apt install apache2
sudo chown -R pi:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 770 /var/www/html/

Sprawdzamy czy wszystko działa, wpisujemy

lynx localhost

/var/www/html – w tym katalogu jest umieszczana główna strona na serwerze

3. Instalacja PHP

sudo apt install php php-mbstring

Sprawdzamy czy działa:

sudo rm /var/www/html/index.html
echo "<?php phpinfo ();?>" > /var/www/html/index.php

4. Instalacja MySQL

sudo apt install mysql-server php-mysql

Sprawdzamy czy działa:

sudo mysql --user=root

Wpisujemy:

DROP USER 'root'@'localhost';
CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost'

5. Zmiana hasła roota w MySQL

service mysql stop

Uruchamiamy mysql w trybie Safe Mode:

mysqld_safe --skip-grant-tables &
mysql -u root use mysql; update user set password=PASSWORD("NEWPASSWORD") where User='root';

(oczywiście w miejsce NEWPASSWORD wpisujemy nowe hasło)

flush privileges;
exit;

Restartujemy Mysql

service mysql restart

6. Instalacja PhpMyAdmin

sudo apt install phpmyadmin

Wybieramy Apache
db-config – Wybieramy No
hasło na roota takie samo jak w MySQL

Sprawdzamy czy działa:

lynx http://127.0.0.1/phpmyadmin

Posted by jackvonthor