Borland C++ Builder – Komunikat [Linker Fatal Error] Fatal: Expected a file name:

Ostatnimi czasy natrafiłem na problem związany z kompilacją kodu w programie Borland C++ Builder. W trakcie kompilowania pojawia się błąd

[Linker Fatal Error] Fatal: Expected a file name:

Borland Builder

[Linker Fatal Error] Fatal: Expected a file name:

Jak rozwiązać problem?


Rozwiązanie tego problemu jest dosyć proste – w moim przypadku związane było ze złym nazewnictwem katalogów, a konkretniej mój projekt był zapisany w katalogu “C++”. Najwyraźniej aplikacja Borland C++ Builder nie akceptuje specjalnych znaków w nazwach katalogów. Po zmianie nazwy katalogu z “C++” na np. “CPP” kompilacja przebiegła prawidłowo.

Posted by jackvonthor